Vyhledávání

Změna operátora a levnější tarif? Novela telekomunikačního zákona zatím neplatí. Doplatek předčasně ukončené smluvy stále činí 100% její hodnoty.

15.12.2013 20:28

Mobilní revoluce a neomezené tarify, které ale nejsou výhodné pro všechny zákazníky.

Na trhu letos na jaře proběhla mobilní revoluce. Mezi všechny zákazníky se dostaly tzv. flatové (rozumněj neomezené) tarify na volání a SMS. Zákazníci začali masově na neomezené tarify přecházet. Kdo dosud za volání a SMS  platil částku kolem nového cenového stropu, tedy cca. 750,- Kč najednou nemusel brát ohled na objem volání a množství odeslaných SMS. Stačila mu nová smlouva a měl jasně daný strop měsíční fakturace za volání a SMS. Bohužel, zákazníci, kteří za tarif platili vyšší částky, měli smůlu. Operátoři mají nastavené smlouvy tak, že v případě jejich předčasného ukončení musí zákazník doplatit celou smluvní částku za tarif. Tím pádem byly smluvní zákazníci s vyšším závazkem postaveni mimo výhody, které neomezené tarify v rámci mobilní revoluce přinesly.

Nový telekomunikační zákon a šance na odstoupení od smlouvy.

Naštěstí pro tyto zákazníky vstoupil v srpnu v platnost nový telekomunikační zákon. Ten dal operátorům jasný pokyn, že v případě předčasně vypovězené smlouvy mohou tarifním zákazníkům naúčtovat maximálně 20% smluvní ceny tarifu. Předčasný odchod se rázem vyplatil. Bohužel ale stávající operátoři pojali novelu telekomunikačního zákona po svém a prohlásili, že půl roční lhůta kterou zákon nařídil není určena pro ně, ale pro zákazníky. Tedy, že lhůta šesti měsíců běžích od srpna není určena na to, aby upravili svoje obchodní podmínky s tím, že nový zákon o pozemních komunikacích vstoupil v plastnost ihned, ale že je toto 6ti měsíční určeno pro zákazníky. Tedy, že zákon vstoupí v platnost až v únoru 2014.

Vyplatí se v roce 2013 předčasné ukončení smlouvy? Operátoři říkají, že ne.

Tento dvojí výklad má za důsledek, že zákazník nemá šanci využít (pro něj) výhodné předčasné ukončení smluvního vztahu, protože by musel doplatit stávající smluvní záazek v plné výši. Na tom se vzácně shodne Telefónica O2, T-Mobile i Vodafone, i když jinak spolu souhlasí spíš výjmečně. Pro znevýhodněné smluvní zákazníky je tak šance na lepší ceny volání a neomezen SMS za flatové ceny až v únoru 2014. Pak jim bude stačit doplatit 20% hodnoty své smlouvy a tradá! Mohou odejít ke konkurenci nebo uzavřít novou smlouvu u stávajícího operátora. Je otázka, kde druhou možnost využije při vědomí toho, že ho T-Mobile, Telefónica i Vodafone prakticky třičtvrtě roku navíc okrádali...